úterý 4. dubna 2017

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu (počtvrté)


Předsednictvo Synodu
Slezské církve evangelické a. v.
Na Nivách 259/7
737 01 Český Těšín
 
Ve Smilovicích dne 31. března 2017

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu

Vážené předsednictvo, předkládáme Vaším prostřednictvím letošnímu Synodu opětovně následující návrh ke schválení:

I. Dohoda o partnerských vztazích mezi Slezskou církví evangelickou a. v. v České republice a Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu z roku 1995 se vypovídá a partnerství založené touto dohodou se ruší.
 

neděle 5. března 2017

Souhlasil byste jsko křesťan za určitých podmínek s trestem smrti?

Osobně nemám problém s konceptem trestu smrti v případě zločinů, jejichž součástí je smrt jiného člověka (např. vražedný teroristický útok). Naproti tomu zavrhuji trest smrti, pokud by měl být ukládán za činy nespojené se smrtí člověka. Koncept „Smrt za smrt“ však pokládám za spravedlivý.

čtvrtek 4. srpna 2016

Konstantin-Cyril mezi muslimy

Každoročně si připomínáme slovanské věrozvěsty Konstantina-Cyrila a Meoděje. Většina lidí ví, že tito bratři ze Soluně přinesli křesťanství Slovanům. Méně se však ví, že před příchodem na Velkou Moravu Konstantin hlásal křesťanství i stoupencům islámu a judaismu.
V současné době imigrační krize a vzrůstu počtu muslimů stojí za to připomenout krátce i Konstantinu cestu do centra islámského chalífátu. Konstantin byl geniální vzdělanec, kterému nebyly cizí žádné vědní obory, které se tehdy v Byzanci pěstovaly, a získal proto přídomek „Filosof“. Své ohromující znalosti využil k šíření a obraně křesťanství.

úterý 21. června 2016

„Co je nového v nebi?“

„Co je nového v nebi?“ Takto mne přivítal můj zákazník a dlouholetý kamarád. Provokatér. Usmál jsem se, jelikož také rád provokuji. Otázka mi připadala natolik nevšední, že jsem se musel zamyslet. Těžko vysvětlovat, že moc novinek z nebe se mi nějak nedostává. A ani by mne nenapadlo se v modlitbě na novinky z nebeského království zeptat. Ptát se těmito obligátními zemskými slovy, frází „Co je tam u vás nebešťanů nového?“ by mi přišlo jaksi nepatřičné. I když nikde jsem nečetl, že by to bylo pro nebešťany urážlivé.

neděle 29. května 2016

Otevřený dopis delegátům Synodu Slezské církve evangelické a.v., který bude zasedat ve dnech 03. - 04. 06. 2016.

Smilovice, 28. 05. 2016

Vážený synode!

Náš vznešený Spasitel nás vykoupil svou vlastní krví, abychom jej následovali. Je smutné, že naše církev stále lpí na kontroverzním partnerství s církví, která otevřeně zpochybňuje evangelijní poselství o Ježíši Kristu. Není divu, že taková církev popírá Boží stvořitelský řád ustanovující manželství jednoho muže a jedné ženy, stejně jako Boží přikázání a další ustanovení na ochranu rodiny. Ve svém sveřepém lpění na tomto rozvratu křesťanských základů dospěla až k žehnání svazků stejného pohlaví a ordinaci homosexuálů. Toto je v příkrém rozporu s Božím slovem, které v křesťanské církvi má být normou norem ve všech otázkách víry a života.

úterý 3. května 2016

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu

Předsednictvo Synodu
Slezské církve evangelické a. v.
Na Nivách 259/7
737 01  Český Těšín

Ve Smilovicích dne 16. dubna 2016

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu


Vážené předsednictvo, předkládáme Vaším prostřednictvím letošnímu Synodu následující návrh ke schválení:

I. Dohoda o partnerských vztazích mezi Slezskou církví evangelickou a. v. v České republice a Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu z roku 1995 se vypovídá a partnerství založené touto dohodou se ruší.

pátek 8. dubna 2016

Iniciativa „Matka, otec a děti“

Evropská občanská iniciativa „Matka, otec a děti“ si klade za cíl předložit institucím Evropské unie legislativní návrh, který by definoval manželství jako právní vztah mezi jedním mužem a jednou ženou a rodinu jako instituci založenou na takto definovaném manželství a potomstvu v něm zplozeném. Evropská komise iniciativu zaregistrovala 11. prosince 2015, čímž dala najevo, že ji nepokládá za zjevně rozpornou s právem EU. Jestliže iniciativa získá během jednoho roku alespoň jeden milión podpisů občanů z nejméně sedmi zemí EU, budou mít orgány EU povinnost se jejím legislativním návrhem zabývat.